Välkommen till psykolog Dan Anders Palmquist

Jag har arbetat 30 år inom vuxenpsykiatrin som klinisk psykolog, psykoterapeut, handledare och utbildare och därefter hitintills 18 år på privat basis.

 

Bland mina erfarenheter finns utbildning i hypnos och EMDR.

 

Mina kliniska grundvalar är modern utvecklingspsykologi med särskilt fokus på anknytningen och de relationsmönster som denna ger upphov till. De psykologiska behandlingsmetoderna anpassas till vad som blir bäst för dig. Såväl s k psykodynamiska som mera strukturerade (kognitiva) modeller kan vara lämpliga.

 

På följande sidor beskriver jag mig litet närmare och vad jag kan erbjuda!

 

Dan Anders Palmquist  |  Malmö Psykologbyrå  |  Södra Förstadsgatan 23 A  |  21143 Malmö  |  040-12 20 20