Dan Anders Palmquist

Jag är fil.lic., fil.dr., leg. psykolog och leg. psykoterapeut, handledare UHÄ & KI.

 

Jag har även genomgått handledareutbildning med särskilt inriktning på psykospsykoterapi, anordnad av Karolinska Institutet. Vid behandling av överväldigande livshändelser (trauma) kan jag använda hypnos och EMDR. Eftersom jag har forskningerfarenhet kan jag vara behjälplig vid uppsats- och forskningsarbeten.

Licentiate's degree, Ph D Authorized Psychologist and Authorized Psychoterapist Supervisor.

 

I have a special training in using hypnosis and EMDR – sometimes useful in the treatment of overwhelming (trauma) life experiences etc.

English-speaking clients are welcome.
Contact Telephone:

work +46(0)40-12 20 20, or, sending e-mail to info@dananderspalmquist.se

 

 

Dan Anders Palmquist  |  Psykologbyrån  |  S. Förstadsgatan 23 A  |  211 43 Malmö  |  040-12 20 20